Sylwia Jędrych – asystentka

Sylwia Jedrych w codziennej pracy szczególnie ceni możliwość rozwoju. Zdobywa doświadczenie, inspiruje się pracą całego naszego zespołu. Obserwuje różne techniki strzyżeń i koloryzacji stosowane przez kolegów. Zwinna, rezolutna, nie boi się wyzwań. Chce stanąć kiedyś na scenie pokazu bądź finału profesjonalnego konkursu. Wie jednak, że sukces to kwestia nie tyle marzeń, co doskonałego warsztatu i zmysłu estetycznego. Towarzysząc naszym stylistom podczas różnych pokazów, sesji, uczy się czym jest świat stylizacji, a czym jest praca z indywidualnym klientem. Obu dziedzinom oddaje się z jednakową pasją.